Ingles / Espanyol / Tagalog
Para sa mga pasyenteng sasailalim sa operasyon sa katarata, itinatampok ni Dr. Carpenter ang IOL Master - isang bagong laser system na nag-aalok ng pinaka-eksakto at tumpak na paraan ng pagkalkula sa intraocular lens power ng isang tao. Ginagawa ito nang hindi hinahawakan ang mata at lahat sa loob ng isang minuto. Sa madaling salita, ito ang pinakahustong paraan para makita ng taong sumasailalim sa operasyon sa katarata ang pinakamagandang potensiyal para sa kanya.

Ginagamit din ni Dr. Carpenter ang walang iniksiyon, walang tahi, at clear corneal na paraan ng pag-opera sa katarata, na nagpapabilis sa paggaling ng paningin ng pasyente.

Para sa mga pasyenteng may glaucoma o hinihinalang may glaucoma, si Dr. Carpenter ay may pinakabagong field analyzer sa pagtukoy ng glaucoma. Kasama ng asul/dilaw na perimetry, na napatunayang nagbibigay ng pinakamaagang pagtukoy sa pagkawala ng paningin na dulot ng glaucoma. Mag-click dito para mas marami pang malaman.

Dahil isang siruhano sa mata at mukha si Dr. Carpenter, karamihan ng operasyon sa paningin at mukha na isinasagawa sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC ay sinasaklawan ng medical insurance - hindi mo kailangang magkaroon ng insurance sa paningin. Nangangahulugan ito na sasagutin ng iyong medical insurance ang mga serbisyong kinakailangan para itama ang mga tila inaantok na talukap ng mata, nakaiinis na marka (lesion) sa mukha o malabong paningin. Tumawag ngayon para kumunsulta.


Mag-click dito para i-download ang form para sa impormasyon ng pasyente upang i-print at punan at dalhin sa iyong pagbisita sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC.