Ingles / Espanyol / Tagalog
Inaalok ng Eye & Cosmetic Surgery, LLC ang pinakabagong pamamaraan sa operasyon para sa kapwa kababaihan at kalalakihan, kabilang na ang mga serbisyong microdermabrasion, Botox injection, operasyon sa pang-ibabaw at pang-ibabang talukap ng mata at pag-alis ng mga fat pad.

Ginagamit ni Dr. Carpenter ang pinakabagong laser at microsurgical na pamamaraan para makamit ang pinakamahusay na pagpapagandang magagawa. Nauunawaan niya na ang pagpundar sa cosmetic surgery ay pagpundar ng tao sa sarili.

Binibigyan ni Dr. Carpenter ang bawat pasyente ng hiwalay na konsultasyon at sapat na panahon para sagutin ang lahat ng katanungan. Nalalaman niya na ang bawat pasyente ay naiiba at may mga kakaibang alalahanin. Kaya, bubuo siya ng pasadyang paggagamot na akma sa iyo.

Kapag isa kang pasyente sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC, walang answering machine o grupo ng mga doktor na nagpapalit-palit sa pangangalaga sa iyo. Si Dr. Carpenter ang magiging personal at pribado mong doktor para sa lahat ng pangangailangan mo sa cosmetic surgery. Tumawag ngayon para kumunsulta.


Mag-click dito para i-download ang form para sa impormasyon ng pasyente upang i-print at punan at dalhin sa iyong pagbisita sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC.