Ingles / Espanyol / Tagalog
Si Dr. Carpenter, na nagtatag ng Eye & Cosmetic Surgery, LLC, ay mahigit nang 18 taon na naglilingkod sa mga pasyente niya sa Las Vegas at Henderson, Nevada.

Nagtapos siya sa University of Southern California taglay ang mga degree sa Biology, Psychology at minor with honors sa Bioethics. Tinapos niya ang pagsasanay niya sa osteopathic medical school sa Kansas City Missouri, kung saan nagtapos siya bilang cum laude.

Pagkatapos ay tinapos niya ang isang taon ng pagsasanay sa Tucson Medical Center sa Tucson, Arizona. Tinapos ni Dr. Carpenter ang kanyang tatlong-taon na ophthalmology residency sa Pittsburgh, Pennsylvania kung saan nagkaroon din siya ng mahabang pagsasanay sa dermato-cosmetics.

Isa siyang aktibong miyembro ng American Academy of Ophthalmology, ng Refractive Surgeons at ng Christian Ophthalmology Society. Marami siyang nalimbag na peer review journal, abstract at book review. Interesado siya sa golf, boxing at surfing.

Si Dr. Carpenter ay nakapaglingkod na rin bilang isang doktor at siruhano sa USA Boxing Team habang naglalakbay na kasama ng mga boksingerong Amerikano sa maraming bansa sa buong mundo.

Kapag isa kang pasyente sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC, walang answering machine o grupo ng mga doktor na nagpapalit-palit sa pangangalaga sa iyo. Si Dr. Carpenter ang magiging personal at pribado mong doktor para sa lahat ng pangangailangan mong operasyon sa mata at mukha.


Mag-click dito para i-download ang form para sa impormasyon ng pasyente upang i-print at punan at dalhin sa iyong pagbisita sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC.