Ingles / Espanyol / Tagalog
Sa Optical Shop, mayroon kaming abot-kayang koleksiyon ng mga frame, sunglasses, contact lens at lahat ng iba pang maaaring kailanganin mo para pangalagaan ang gamit mo sa mata. Ang aming mga bihasang optician ay tutulong sa iyo sa pagpili ng frame, lens o contacts na pinakaakma sa mga pangangailangan mo.

Tandaan, sasagutin ng Medicare ang isang pares ng salamin sa mata pagkatapos ng operasyon para sa katarata at sasagutin ng Medicaid ang isang pares ng salamin sa mata bawat 12 buwan. Tumawag para magtakda ng pagsusuri sa mata kay Dr. Carpenter ngayon!

Dahil isang siruhano sa mata at mukha si Dr. Carpenter, karamihan ng operasyon sa paningin at mukha na isinasagawa sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC ay sinasaklawan ng medical insurance - hindi mo kailangang magkaroon ng insurance sa paningin. Nangangahulugan ito na sasagutin ng iyong medical insurance ang mga serbisyong kinakailangan para itama ang mga tila inaantok na talukap ng mata, nakaiinis na marka (lesion) sa mukha o malabong paningin. Tumawag ngayon para kumunsulta.


Mag-click dito para i-download ang form para sa impormasyon ng pasyente upang i-print at punan at dalhin sa iyong pagbisita sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC.