Ingles / Espanyol / Tagalog
Si Dr. Carpenter ang unang siruhano sa mata sa estado ng Nevada na nag-aalok sa mga pasyente niya ng pinakamakabagong pagtukoy na magagamit para sa glaucoma. Ang bagong laser na ito, na tinatawag na OCT3, ay nag-i-scan sa likuran ng mata gamit ang pinakamataas na resolution na magagamit na nagbibigay sa mga pasyente niya ng pinakamaagang posibleng pagtukoy sa malilit at di-nakikitang pagbabago ng glaucoma.

Sa usapang klinikal, gumagawa ang OCT3 ng pinakamatataas na posibleng resolution sa pamamagitan ng pag-scan nang 820 nanometer ng infrared light beam. Ang optic nerve, nerve fiber layer, at macula ay hindi lang nalalagay sa iskala na wala pang 8 micrometer (sukat ng isang red blood cell), maaari pang i-reconfigure ang mga layer na ito sa pamamagitan ng pag-scan ng laser at pagkatapos ay gagawan ng cross-sectional format ng computer para sa pagsusuri.

Dahil isang siruhano sa mata at mukha si Dr. Carpenter, karamihan ng operasyon sa paningin at mukha na isinasagawa sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC ay sinasaklawan ng medical insurance - hindi mo kailangang magkaroon ng insurance sa paningin. Nangangahulugan ito na sasagutin ng iyong medical insurance ang mga serbisyong kinakailangan para itama ang mga tila inaantok na talukap ng mata, nakaiinis na marka (lesion) sa mukha o malabong paningin. Tumawag ngayon para kumunsulta.


Mag-click dito para i-download ang form para sa impormasyon ng pasyente upang i-print at punan at dalhin sa iyong pagbisita sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC.