Ingles / Espanyol / Tagalog
Karamihan sa mga taong nagtatrabaho at naglalaro nang mahahabang oras sa labas ay maaaring magkaroon ng malatumor na tumutubo sa kanilang mata. Nagsisimula itong maliit sa nasal o temporal na gilid ng mata at sa kalaunan ay lumalaki tungo sa gitnang bahagi ng mata, na tinatawag na cornea.

Ang ganitong uri ng tumor ay pinangalanang "pterygium" ng mga Griyego, na nangangahulugang "malapakpak" na bagay, dahil sa tingin nila ay waring isa itong pakpak na tumatawid sa mata ng tao. Ngayon, madalas tinatawag ang mga ito na "surfer's eye" o "carnocidades" na nangangahulugang malakarneng bagay. Dapat alisin ang mga pterygium bago lumaki ang mga ito patawid ng cornea at mauwi sa astigmatism o pagkawala ng paningin. Si Dr. Carpenter ay isang bihasang siruhano na dalubhasa sa pagtanggal ng pterygium at transplantation.

Sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC ginagamit ang mga pinakabagong pamamaraan sa operasyon at kagamitan para alisin ang mga tumor na ito at pigilan ang pagbabalik. Kung nagdurusa ka sa karamdamang ito, tumawag ngayon para magtakda ng pagpapakonsulta kay Dr. Carpenter. Bubuo siya ng pasadyang paggagamot na tama para sa iyo.

Dahil isang siruhano sa mata at mukha si Dr. Carpenter, karamihan ng operasyon sa paningin at mukha na isinasagawa sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC ay sinasaklawan ng medical insurance - hindi mo kailangang magkaroon ng insurance sa paningin. Nangangahulugan ito na sasagutin ng iyong medical insurance ang mga serbisyong kinakailangan para itama ang mga tila inaantok na talukap ng mata, nakaiinis na marka (lesion) sa mukha o malabong paningin. Tumawag ngayon para kumunsulta.


Mag-click dito para i-download ang form para sa impormasyon ng pasyente upang i-print at punan at dalhin sa iyong pagbisita sa Eye & Cosmetic Surgery, LLC.